Algemene Voorwaarden

Little Monsters draagt totale klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Bovendien zijn onze voorwaarden volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mocht u echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben kan je ons steeds contacteren via info@littlemonsterskaartjes.be

 

 1. Voorwaarden

Little Monsters heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

 1. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Little Monsters komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Little Monsters. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Little Monsters erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 1. Transport

Little Monsters besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt Little Monsters uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Little Monsters hierop geen invloed meer uitoefenen. Little Monsters kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/ opmerkingen kan u natuurlijk wel terecht via +32 (0)3 344 49 84 of via info@littlemonsterskaartjes.be

 1. Beschadiging en risico bij Transport

Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via info@littlemonsterskaartjes.be gemeld te worden. Elk geval wordt door onze klantenservice afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

 1. Leveringstermijn

Als we de info voor het kaartje voor 15 uur ontvangen, wordt het diezelfde dag nog gedrukt en op de post gedaan. Binnen de 24u ontvangt u dan u kaartjes. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen.

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Little Monsters het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

 1. 14 dagen bedenktijd en beëindiging van de overeenkomst

Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk binnen de 14 dagen, tenzij de kaarten of accessoires al bedrukt zijn. De bedrukte kaarten en accessoires zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Net daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

 1. Betaling

Betalen is volledig transparant en gebeurt in een beveiligde omgeving.

Bancontact/Maestro

Bij deze betaalmethode kan u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank via uw digipass. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Paypal

U logt in met uw persoonlijke Paypal-account. Via een beveiligde SSL-procedure wordt gezorgd voor een correcte afhandeling van uw betaling.

Mastercard/VISA

U kunt uw creditcardgegevens via een beveiligde SSL-procedure veilig invoeren en via uw creditcardorganisatie wordt gezorgd voor een correcte afhandeling.

 1. Klachten en/of opmerkingen

Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van Little Monsters, dan kan u ons steeds bereiken via info@littlemonsterskaartjes.be of telefonisch op +32 (0)3 344 49 84 op werkdagen van 9u00 tot 17u00.

 1. Prijzen

Alle door Little Monsters aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW. Ze blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Little Monsters behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft u het recht / de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

 1. Gegevensbeheer en Privacy

Little Monsters houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Little Monsters. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen via info@littlemonsterskaartjes.be. Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De consument bevestigt kennis te hebben genomen van de keuzemogelijkheid om wel of niet aanbiedingen van Little Monsters en zorgvuldig geselecteerde derden (uit alle sectoren) te ontvangen.

Uw account bij Little Monsters is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Little Monsters kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden.

 1. Kopiëren

Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Little Monsters voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,-

Exclusiviteit “ontwerp op maat”

Little Monsters behoud ten allen tijden de rechten op al zijn ontwerpen, inclusief de ontwerpen op maat. Het ontwerpen blijft twee jaar exclusief, na twee jaar vervalt de exclusiviteit en heeft Little Monsters het recht het ontwerp te gebruiken in de vaste collectie.

 1. Correspondentie Little Monsters

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Little Monsters. Telefoon: +32 (0)3 344 49 84 of e-mail: info@littlemonsterskaartjes.be

 1. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Little Monsters worden afgeweken.